Na szeroki wachlarz form obsługi zapewnianej przez Kancelarię składa się w szczególności:

  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w formie stałego zlecenia;
  • porady i konsultacje prawne dla klientów indywidualnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • przygotowywanie projektów umów, pism procesowych oraz urzędowych;
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, polubownymi, jak również Sądem Najwyższym;
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • prowadzenie mediacji i rokowań w sprawach cywilnych;
  • prowadzenie spraw karnych i mediacji karnych;
  • prowadzenie spraw z zakresu przetargów publicznych.

Pomoc prawną świadczymy wedle potrzeb, możliwości faktycznych i wyboru klienta: w siedzibie Kancelarii przy ul. Kordylewskiego 7/40 w Krakowie; w siedzibie klienta lub w miejscu przez niego wskazanym; za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, faksu, Internetu itd.